MEMÒRIA ANUAL 2020

LA FUNDACIÓ

Misió

Impulsar accions socials que satisfacen el màxim nombre de beneficiaris, utilitzant l’esport com a exemple i com a forma d’irradiar el model i els valors de la Cultura de l’Esforç.

Visió

Irradiar la Cultura de l’Esforç a la Comunitat Valenciana a través de l’esforç en l’esport.

Objectius

Canalitzar la vocació de mecenatge de Juan Roig, partint de les activitats següents:

Esdeveniments i infraestructures referents

Fomentar la pràctica i l’orgull de pertinença entre el màxim nombre de persones els 365 dies de l’any.

Els valors de l'esport com a referents

Promoure la pràctica esportiva i incrementar el talent, formant en els valors de la Cultura de l’Esforç els xiquets, xiquetes, jóvens, formadors i població en general.

Els esportistes com a referents

Reconéixer i potenciar els esportistes i formadors que millor subscriguen els valors de la Cultura de l’Esforç.

La Comunitat Valenciana com a referent

Donar suport o impulsar iniciatives que ens ajuden a atraure talent i esport turístic.

Emprenedoria esportiva

Impuls de projectes esportius a la Comunitat Valenciana