MEMÒRIA ANUAL 2020

LA FUNDACIÓ

Trinidad Alfonso

Trinidad Alfonso Mocholí
Trinidad Alfonso Mocholí

LA FUNDACIÓ

Trinidad Alfonso

Trinidad Alfonso Mocholí

La Fundació Trinidad Alfonso pren el nom de la mare de Juan Roig, el seu President i mecenes. És el vehicle a través del qual canalitza la seua vocació de mecenatge i de compartir amb la societat el que n’ha rebut.

Este concepte, el de donar sense esperar res a canvi, l’encarnava Trinidad Alfonso.

Ella va inculcar als seus cinc fills la importància del fet que en la vida primer has de donar per a poder rebre. Va ser un exemple d’esforç per fer les coses ben fetes, a més d’inculcar-los l’amor per la família, la terra, els amics i les arrels.

Esta Fundació, que porta el seu nom, és un vehicle per a fer arribar al màxim nombre de persones els seus valors

Trinidad Alfonso Mocholí