MEMÒRIA ANUAL 2020

LA FUNDACIÓ

Patronat

Equip de treball

ELENA TEJEDOR

Directora General de Relacions Externes
Elena Tejedor
Directora General de Relacions Externes

JUAN MIGUEL GÓMEZ

Director
JUAN MIGUEL GÓMEZ
Director

FERNANDO JIMÉNEZ

Projectes
FERNANDO JIMÉNEZ
Projectes

CARLES BAIXAULI

Projectes
CARLES BAIXAULI
Projectes

ÁLEX HERAS

Projectes
ÁLEX HERAS
Projectes

DANIEL OLMOS

Projectes
DANIEL OLMOS
Projectes

SILVIA GÓMEZ

Projectes
SILVIA GÓMEZ
Projectes

SERGI BORRÁS

Projectes
SERGI BORRÁS
Projectes

JULIÁN LAFUENTE

Comunicació
JULIÁN LAFUENTE
Comunicació

SILVIA SANAHUJA

Administració
SILVIA SANAHUJA
Administració

VICENTE CASANOVA

Gestió
VICENTE CASANOVA
Gestió

JOSÉ MEDINA

Assessoria Financera
JOSÉ MEDINA
Assessoria Financera

RAQUEL CARRERO

Assessoria Jurídica
RAQUEL CARRERO
Assessoria Jurídica

RAFAEL SANTÁGUEDA

Manteniment
RAFAEL SANTÁGUEDA
Manteniment

BEGOÑA GRIMA

Recepció i atenció al client
BEGOÑA GRIMA
Recepció i atenció al client