MEMÒRIA ANUAL 2020

LA FUNDACIÓ

Missatge del President

De #AçòNohadePARAR
a #EActiVatSport

2020 ha sigut un any especialment complicat, en la societat en general i en l’àmbit de l’esport en particular. Però, gràcies al treball de tot l’equip i de l’ecosistema esportiu de la Comunitat Valenciana, un any més i amb molt d’esforç, tens a les mans la Memòria d’activitats de la Fundació Trinidad Alfonso, enguany en un format diferent, digital, més sostenible i adaptat als nous temps. Una fundació que va nàixer en 2012 amb la missió d’irradiar els valors de la Cultura de l’Esforç que ens va inculcar ma mare (Trinidad Alfonso) a les meues germanes, germans i a mi al llarg de la nostra vida.

Amb esta missió, i amb el clar objectiu de posicionar la Comunitat Valenciana a través de l’esport, portem ja huit anys de treball intens, als quals sumem els més de trenta del Valencia Basket Club, en un projecte de Mecenatge que compartim amb Hortensia Herrero, i en el qual seguim el principi inalterable de “primer donar per a després rebre”.

L’any passat dedicàvem este missatge a la sostenibilitat en l’esport, en el sentit més ampli. Esta era, i continua sent, una prioritat i una responsabilitat per a la Fundació, amb l’objectiu de:

• Continuar impulsant projectes o iniciatives que perduren de manera sostinguda en el temps i els beneficiaris dels quals i el conjunt de la societat vulguen que existisquen a llarg termini.

• I impulsar projectes o iniciatives que siguen tan responsables i sostenibles com siga possible amb el medi ambient i amb el fet de cuidar el planeta.

Però en 2020, exactament el dia 14 de març, una pandèmia mundial ens va obligar a detindre i canviar les nostres vides d’una manera que mai ens havíem imaginat. El nostre missatge, des del primer dia, va ser molt clar: #AçòNOhadePARAR. I amb esta premissa vam començar a treballar per a reinventar tots els projectes que teníem en marxa, de manera que les noves circumstàncies no afectaren, o que ho feren el mínim possible, el seu desenvolupament. I, a més, vam iniciar diversos plans nous amb l’objectiu d’ajudar totes aquelles persones, clubs, empreses o organitzacions que s’havien vist més afectades per la crisi de la pandèmia, perquè pogueren tirar endavant i, amb això, donar suport més que mai al teixit esportiu de la Comunitat.

Com sempre, pensant i actuant en el curt, mitjà i llarg termini.

Amb esta finalitat, hem ampliat el pressupost de la Fundació, fins al 2024, en 30 milions d’euros, amb la creació del projecte #EActiVatSport, que ha servit per a ajudar directament 1.256 famílies, 1.091 clubs, 44 equips, i per a atraure més de 20 esdeveniments que han continuat demostrant que esta Comunitat s’ha guanyat el nom de la Comunitat de l’Esport.

L’any passat iniciàvem una nova dècada amb una sèrie de reptes, perquè el territori de la Comunitat Valenciana siga un exemple i estiga reconegut a tot el món. Els reptes eren els sis primers. Però en un any tan excepcional hem decidit sumar un seté repte, si pot ser, igual o més important que els anteriors:

1. Tindre una de les millors maratons.

2. Ser aquell lloc on els xiquets, xiquetes i jóvens, els esportistes del futur, practiquen més esport en l’etapa escolar.

3. Preocupar-se per millorar la qualitat dels seus esportistes.

4. Convertir la Comunitat Valenciana en un focus d’esdeveniments esportius.

5. Impulsar l’emprenedoria esportiva, per a poder generar així riquesa en el lloc que m’ha vist nàixer i créixer.

6. Fer-ho amb el principi inalterable de la responsabilitat i la sostenibilitat; tot l’equip de la Fundació i jo comptem amb tots vosaltres per a aconseguir-ho.

7. I, ara més que mai, ajudar les persones més afectades per la crisi de la COVID-19, perquè ningú es quede arrere i gràcies a l’esport activem tota la societat.

< Desplaça per a llegir >

“El nostre missatge, des del primer dia, va ser #AçòNOhadePARAR. I amb esta premissa, vam començar a treballar per a reinventar tots els projectes que teníem en marxa, perquè es pogueren fer. Açò ho vam anomenar #EActíVateSport”