MEMÒRIA ANUAL 2020


En 2020, la Fundació Trinidad Alfonso va llançar el projecte global EActiVatSport amb l’objectiu de reactivar l’ecosistema esportiu de la Comunitat Valenciana i mitigar els efectes de la crisi sanitària i econòmica provocada per la COVID-19. Amb una injecció de 4,5 milions d’euros, l’entitat que presidix Juan Roig va presentar tres línies d’actuació (Clubs, Equips i Famílies) per a impulsar la recuperació dels diferents agents de l’esport.

El programa Activa’t Clubs, com el seu nom indica, va dirigit als clubs de les tres províncies de la Comunitat Valenciana i té com a objectiu ajudar els clubs valencians a superar les dificultats derivades de la COVID-19 i, al seu torn, reforçar les seues estructures internes. Les entitats que van participar en este programa van rebre una ajuda segons el nombre d’esportistes menors d’edat amb llicència federativa.

Els clubs participants havien de tindre categories base i pertànyer a alguna de les federacions esportives valencianes que havien participat en estos programes de la Fundació Trinidad Alfonso: FER Futur, Esport a l’Escola +1h d’EF i Seleccions Autonòmiques Comunitat de l’Esport. Cada entitat va rebre 35 euros per cada menor d’edat federat, amb un màxim de 5.000 euros per club.

La bossa del programa era d’1,5 milions d’euros, que es van repartir entre els quasi 1.100 clubs de tota la Comunitat Valenciana que van participar en el programa, la qual cosa suposa, entre tots, més de 48.000 menors federats. Com a contrapartida a estes ajudes, les entitats esportives beneficiàries es van comprometre a no incrementar les quotes als menors d’edat en la temporada 2020-2021.

El segon programa va ser Activa’t Equips. Una iniciativa que pretenia impulsar els equips de la Comunitat Valenciana que militaven en les primeres o segones categories dels seus respectius esports. En total, van participar en el programa un total de 36 clubs, sis dels quals van doblar amb conjunts masculins i femenins. L’objectiu d’este projecte és evitar la fugida de talents i/o la desaparició de clubs de nivell després de la previsible falta de patrocinis.

Pel que fa a les dades, per sexes, la distribució va ser de 25 equips masculins i 16 conjunts femenins, a més de 2 de mixtos (els de bàdminton). Pel que fa a la distribució geogràfica, 14 són de la província de València, 18 corresponen a la província d’Alacant i 12 a la de Castelló. A més, dels 34 equips, 15 estan en la categoria principal dels seus respectius esports i la resta, en la categoria de plata. Finalment, el nombre d’esports als quals pertanyen estos equips en són huit: handbol, voleibol, rugbi, tenis de taula, patinatge, bàdminton, hoquei herba i waterpolo.

L’ajuda final assignada a cada club es va determinar a partir del pressupost total de cada club i d’una sèrie de paràmetres variables, com el nombre d’esportistes en la base, el nombre d’esportistes dels dos gèneres, la presència de valencians, o la captació de patrocinis privats, entre altres. A més, per a convertir-se en beneficiari d’esta nova línia d’ajudes, els equips havien de reunir dos requisits: 1) pertànyer a una federació de la Comunitat Valenciana que participa en algun dels programes que desenvolupa la Fundació Trinidad Alfonso; 2) formar part d’una competició composta, almenys, per 8 conjunts i el sistema de competició dels quals conste, com a mínim, de 14 jornades, una vegada tots els equips s’hagen enfrontat a doble volta. A més, el club havia de tindre identitat pròpia, és a dir, no ha de ser secció esportiva d’un club de futbol professional.

Finalment, coincidint amb la tornada a l’escola dels xiquets, xiquetes i jóvens i el retorn als entrenaments i les competicions de clubs i escoles esportives, la Fundació Trinidad Alfonso va posar en marxa el programa Activa’t Famílies amb l’objectiu d’ajudar directament les famílies afectades per la crisi econòmica provocada per la COVID-19 i evitar, així, que cap xiquet o xiqueta deixe d’iniciar-se en la pràctica esportiva per motius econòmics o l’abandone.

Amb una bossa d’1,5 milions d’euros, este programa va ajudar a sufragar part dels gastos que comporta la pràctica esportiva federada dels fills i filles menors d’edat de les famílies valencianes.

La Fundació va assignar un màxim de 150 euros a l’any a cada família que tinguera un esportista menor d’edat i que complira algun d’estos tres requisits:
1. Rebre la renda mínima d’inclusió.
2. Rebre la beca de menjador de la Generalitat Valenciana.
3. Pare i mare (ambdós) o un d’ells (en cas de família monoparental) estaven en atur, o afectats per un ERTO (expedient de regulació temporal d’ocupació) o rebien la prestació per cessament d’activitat i treball per compte propi.

< Desplaça per a llegir >
Reprodueix vídeo

El programa té com a objectiu ajudar els clubs valencians a superar les dificultats derivades de la COVID-19 i, al seu torn, reforçar les seues estructures internes.

Activa’t Clubs

IMATGES ACTIVA'T CLUBS

1.6M€

Aportació FTA

48.000

menors federats

1.100

clubs

Una iniciativa per a impulsar els equips de la Comunitat Valenciana que militaven en les primeres i segones lligues nacionals dels seus respectius esports

Activa’t Equips

IMATGES ACTIVA'T EQUIPS

1.2€

Aportació FTA

42

equips

36

clubs

La finalitat del projecte és ajudar directament les famílies afectades per la crisi econòmica provocada per la COVID-19 i evitar, així, que cap xiquet o xiqueta deixe d’iniciar-se en la pràctica esportiva per motius econòmics o l’abandone.

Activa’t Famílies

IMATGES ACTIVA'T FAMÍLIES

134.000€

Aportació FTA

1.250

famílies